Landsforeningen Rettferdighet for de Eldre
Vil du vite?

Pensjonsreformen og de nye skattereglene

De nye skattereglene medfører betydelige skatteøkninger for en gruppe av landets pensjonister.

Pensjonsreformen gjør bl.a. at din pensjon underreguleres med 0,75% hvert år i forhold til vanlige lønnsmottagere! Men, du skal måtte betale for alle prisøkninger!

Med hvilken rett kan politikerne innføre en årlig "devaluering" av pensjonistenes levekår?

Les om Skattereformen for pensjonsinntekter - kort tilbakeblikk under Nyheter

Virkningen av 0,75% underregulering av pensjoner. Etter ca 13 år har du tapt én årsinntekt. Etter 20 år har du tapt ca. to og en halv årsinntekt. Tabellene nedenfor viser hvor mye du vil tape på grunn av 0,75%-regelen ved hhv. 300.000, 400.000, 500.000 og 600.000 i pensjon.

Landsforeningen Rettferdighet for de Eldre har før valgene i 2013 sterkt påvist de urettferdighetene landets alderspensjonister er utsatt for. Politikerne hverken i regjering eller på Storting synes ikke interessert i å vie oss oppmerksomhet. Valgløftene var en sak, praksis etter valget noe helt annet. LRE ønsker derfor ikke å gi seg og vil nå arbeide for at det opprettes en offentlig stilling som "Eldreombud". Når den er opprettet vil vi ha en stemme som vil måtte høres både blant politikere, i pressen og i samfunnet forøvrig. Husk vi er nærmere en million mennesker som krever sin rett til å bli tatt hensyn til.

Programkrav fra LRE - RETTFERDIGHETSKRAVET!
Pensjonister skal ikke favoriseres i vårt samfunn, men:

  1. Pensjonsinntekt skal ikke beskattes hardere enn vanlig lønnsinntekt.
  2. Med utgangspunkt i 2010 skal pensjonister ikke ha høyere prosentvis skatteøkning enn vanlige lønnsmottakere.
  3. Årlig regulering av pensjon skal følge lønnsutviklingen i samfunnet forøvrig. Pensjon skal ikke underreguleres.

Nyheter

Aktuell saker